בודידה

 

על הגבעה שבין תל עזקה ("ויחנו בין עזקה לשוכה...", מלחמת דוד בגוליית בעמק האלה), לבין תל צפית (התל הלבן המבהיק למרחוק - הלא היא גת הפלישתית) שוכן מושב לוזית. 

בודידה - בית בד קטן - על פי רוב חצוב בסלע, "אין עושים זיתים של שביעית בבד ובקוטב אבל כותש הוא ומכניס לבדידה". משנה שביעית ח' ו'.

שמן הזית של בודידה
 
השמן הנושא את השם בודידה מיוצר מזיתים הגדלים באדמות לוזית. כמאתים וחמישים דונם של זיתים מטופחים מהזן נאבאלי מוחאסן (נאבאלי מלשון נאבלס - שכם, מוחאסן מלשון חזק); זן זה הינו ישראלי - פלשתינאי, תוצר ראשון של שיתוף פעולה וחדוות העיסוק המשותף בטיפוח סמל השלום, סמל השורשיות והקשר לאדמה של שני העמים, זיתים אלו משמשים לאצירת שמן ולכבישה טיבעית של זיתים.

בית הבד של בודידה

 

בודידה מפעילה בית בד מודרני הפועל בשיטה דו פזית המאפשרת ייצור שמן זית איכותי במיוחד.

בודידה מאפשרת לכל לקוח, ללא הגבלת כמות מינימום, לייצר שמן זית מזיתיו.

עצי זית להסקה

 

עץ הזית המשמש להסקה הינו יוצא דופן באיכותו תודות לתכולה אנרגתית גבוהה של העץ, ולניחוח המיוחד של עץ הזית בתנור החימום, ולחותם העשן הנמוך של עץ הזית.

 

עץ זית לגינתכם

 

עץ הזית הינו עץ ירוק עד, מרהיב ביופיו ומקנה יופי והשראה לגינה. תהליכי שיפור ושידרוג המטעים יוצרים עצי זית בוגרים המתאימים להעתקה ישירה לגנים.

אמץ עץ זית

 

במגמה לחזק את הזיקה לארצנו ולאדמתנו אנו מאפשרים, לכל המעוניין, לאמץ עץ זית. השתתפות סימלית בתחזוקת עצי זית תאפשר למצטרפים ל"אמץ עץ זית" קשר ישיר עם עץ שירשם על שמם ויזוהה עימם.