top of page
IMG_9077.jpg

שמן הזית של בודידה

השמן הנושא את השם בודידה מיוצר מזיתים הגדלים באדמות לוזית.

כמאתיים וחמישים דונם של זיתים מטופחים מהזן נאבאלי מוחאסן (נאבאלי מלשון נאבלס - שכם, מוחאסן מלשון חזק); זן זה הינו ישראלי - פלשתינאי, תוצר ראשון של שיתוף פעולה וחדוות העיסוק המשותף בטיפוח סמל השלום, סמל השורשיות והקשר לאדמה של שני העמים, זיתים אלו משמשים לאצירת שמן ולכבישה טבעית של זיתים.
 

שמן הנאבלי משתלב היטב במטבח הישראלי, משביח, משלים ומשפר את מרבית התבשלים הישראליים, הוא מאופיין בטעם מעודן ובריח נפלא. 

הזיתים שלנו בשרניים, טעימים ונכבשי  בשיטות טבעיות בלבד.

בנוסף לנאבלי אנו מייצרים שמן גם מהזן הסורי והמנזנילו.


מוצרינו נמכרים בעשרות חנויות ומשמשים שפים במסעדות איכותיות.

ניתן לרכוש את מוצרינו בהזמנה טלפונית, במייל או בוואטסאפ.

שמן הזית: About
bottom of page