במגמה לחזק את הזיקה לארצנו ולאדמתנו אנו מאפשרים, לכל המעוניין, לאמץ עץ זית. 

 

השתתפות סימלית בתחזוקת עצי זית תאפשר למצטרפים ל"אמץ עץ זית" קשר ישיר עם עץ שירשם על שמם ויזוהה עימם.

 

בודידה שומרת על קשר מתמיד עם מאמצי העצים תוך העברת עידכונים על מצב העץ, הסדרת ביקורים ואירועים משפחתיים בקרבת העץ והזרמת מידע שוטף אודות מורשת עצי הזית בארצנו.